วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. ตามที่หน่วยงานกำหนดก. จิ้งจก
ข. ตีนจก
ค. จิเจี้ยม
ง. จั๊กกิ้มก. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข. พระมะเหลเถไถ
ค. ราชาธิราช
ง. สังข์ศิลป์ชัยก. ฤดูร้อน
ข. ดูร้อน
ค. ยามร้อน
ง. หน้าร้อนก. พระรูปปั้น
ข. พระบรมรูปปั้น
ค. พระรูป
ง. พระบรมรูปก. อเวจีมหานรก
ข. มหาโรรุวนรก
ค. ตาปะมหานรก
ง. มหาตาปะนรกก. แมงบี้
ข. แมงปอ
ค. แมลงปอ
ง. ผีเสื้อก. การกล่าวของบุคคลสำคัญ
ข. การกล่าวสุนทรพจน์
ค. การกล่าวในพิธีการ
ง. การกล่าวเพื่อเข้ารับตำแหน่งก. ต่ำ 25 กลาง 9 สูง 10
ข. ต่ำ 24 กลาง 9 สูง 11
ค. ต่ำ 23 กลาง 10 สูง 11
ง. ต่ำ 26 กลาง 7 สูง 11ก. ใน-วัน-วัน-หนึ่ง
ข. ใน-วัน-หนึ่ง-หนึ่ง
ค. ใน-วัน-หนึ่ง-ใน-วัน-หนึ่ง
ง. ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่ง