วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. กิริยา
ข. กรีฑา
ค. จริยา
ง. จุฬาก. เก้าอี้
ข. หงส์
ค. ไฟ
ง. ถูกทุกข้อก. ใน-วัน-วัน-หนึ่ง
ข. ใน-วัน-หนึ่ง-หนึ่ง
ค. ใน-วัน-หนึ่ง-ใน-วัน-หนึ่ง
ง. ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่งก. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข. พระมะเหลเถไถ
ค. ราชาธิราช
ง. สังข์ศิลป์ชัยก. 6 คำ
ข. 8 คำ
ค. 10 คำ
ง. 12 คำก. ก้อร่อก้อติก
ข. ก้อร่อก้อติด
ค. ก้อล่อก้อติก
ง. ก้อล่อก้อติดก. พหลโยธิน
ข. สุขุมวิท
ค. เพชรเกษม
ง. มิตรภาพก. สิบเอ็ดนาลิกาสามสิบห้านาที
ข. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาที
ค. สิบเอ็ดจุดสามห้านอ
ง. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาลิกาก. ทรงทอดพระเนตร
ข. ทรงพระประชวร
ค. ใช้นำหน้าคำกริยาที่เป็นสามัญ
ง. ใช้นำหน้าคำบางคำเพื่อให้เป็นคำราชาศัพท์ก. แพ้
ข. ชนะ
ค. ป้อแป้
ง. ป่วย