วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. การกล่าวของบุคคลสำคัญ
ข. การกล่าวสุนทรพจน์
ค. การกล่าวในพิธีการ
ง. การกล่าวเพื่อเข้ารับตำแหน่งก. บรรยายโวหาร
ข. อุปมาโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหารก. สมชาย เข็มกลัด
ข. ศรราม เทพพิทักษ์
ค. ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ง. สมบัติ เมทะนีก. แอ๊บแบ๊ว
ข. ติงต๊อง
ค. เด็กแว้น
ง. คิกขุก. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ข. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ค. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือ
ง. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. พระรูปปั้น
ข. พระบรมรูปปั้น
ค. พระรูป
ง. พระบรมรูปก. 12 มกราคม 2385
ข. 13 มกราคม 2385
ค. 14 มกราคม 2385
ง. 15 มกราคม 2385ก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ข. การทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ค. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่
ง. การทำบุญให้กับพระที่บวชใหม่