วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. จิ้งจก
ข. ตีนจก
ค. จิเจี้ยม
ง. จั๊กกิ้มก. กเฬวราก
ข. กะปริบกะปรอย
ค. กระเบียดกระเสียร
ง. กะหืดกะหอบก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835ก. ยัติภังค์
ข. นขลิขิต
ค. บุพสัญญา
ง. อัญประกาศก. พหลโยธิน
ข. สุขุมวิท
ค. เพชรเกษม
ง. มิตรภาพก. แมงบี้
ข. แมงปอ
ค. แมลงปอ
ง. ผีเสื้อก. 36
ข. 37
ค. 38
ง. 39ก. แพ้
ข. ชนะ
ค. ป้อแป้
ง. ป่วยก. ฤดูร้อน
ข. ดูร้อน
ค. ยามร้อน
ง. หน้าร้อนก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท