ข่าวสาร ม.ภก.

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 3/58


24.09.16

ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ตรี
เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาค 3/2558

ลงทะเบียนออนไลน์


22.08.16

ลงทะเบียนออนไลน์ ภาค 1/59
ปริญญาตรี หลักสูตรเสาร์อาทิตย์
(Login ก่อนใช้งาน)

ตารางสอบปลายภาค 3/58


06.08.16

ประกาศตารางสอบปลายภาค
ภาค 3/2558

ประเมินการเรียนการสอน


17.06.16

นักศึกษาสามารถประเมิน
การสอน ภาค 2/2558
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

โทรศัพท์: 056 801-629 | 056 801-822-3 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน