ข่าวสาร ม.ภก.

รายชื่อผู้จบการศึกษา 1/59


25.02.17

ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา
ตรี เสาร์อาทิตย์ 1/2559

ผลสอบประมวลความรู้ รอบ 3


25.02.17

ประกาศผลสอบประมวล
ความรู้ รอบ 3
ภาคการศึกษาที่ 1/2559

สอบกลางภาค 2/59


18.02.17

ประกาศตารางสอบ รายชื่อเข้าสอบ
กลางภาค ปริญญาตรี ปกติ
ภาค 2/2559

ตารางสอบประมวล 1/59


15.02.17

ประกาศตารางสอบประมวล
ความรู้ข้อเขียน ภาค 1/2559


รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

โทรศัพท์: 056 801-829 | 056 801-822-4 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน