ข่าวสาร ม.ภก.

ผลสอบ ภาค 2/58


30.06.16

ประกาศผลสอบ ภาค 2/58
ปริญญาตรี หลักสูตรปกติ
(Login ก่อนใช้งาน)

ผลสอบ ภาค 1/58


30.06.16

ประกาศผลสอบ ปริญญาตรี
เสาร์อาทิตย์ 133416/143409/152303
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 2/58


18.06.16

ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา
ปริญญาตรี เสาร์อาทิตย์ ภาค 2/2558

ประเมินการเรียนการสอน


17.06.16

นักศึกษาสามารถประเมิน
การสอน ภาค 2/2558
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

โทรศัพท์: 056 801-629 | 056 801-822-3 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน