ข่าวสาร ม.ภก.

ผลสอบประมวลปากเปล่า ภาค 2/58


03.05.16

ประกาศผลสอบประมวลปากเปล่า
ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/59


27.04.16

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2559
หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
(Login ก่อนการใช้งาน)

ตารางสอบปลายภาค ภาค 2/58


21.04.16

ประกาศตารางสอบปลายภาค
ปริญญาตรี ภาค 2/2558

รายชื่อเข้าสอบปลายภาค 2/58


21.04.16

ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาค
ปริญญาตรี ภาค 2/2558

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

โทรศัพท์: 056 801-629 | 056 801-822-3 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน