ข่าวสาร ม.ภก.

ผลสอบ ภาค 3/58


13.10.16

ประกาศผลสอบ ตรี เสาร์อาทิตย์
ภาค 3/2558 (Login ก่อนใช้งาน)

ประเมินการเรียนการสอน


13.10.16

นักศึกษาสามารถประเมิน
การสอน ภาค 3/2558
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตารางสอบกลางภาค 1/59


30.09.16

ประกาศตารางสอบกลางภาค
ปริญญาตรี ภาค 1/2559

รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/59


30.09.16

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค
ปริญญาตรี ภาค 1/2559


รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

โทรศัพท์: 056 801-629 | 056 801-822-3 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน