ข่าวสาร ม.ภก.

ประเมินการสอน


18.01.17

นักศึกษาสามารถประเมินการสอน
ภาค 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้
(Login ก่อนใช้งาน)


ตารางสอบประมวลความรู้


13.01.17

ประกาศตารางสอบประมวลความรู้
ปริญญาโท ภาค 1/2559

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์


12.01.17

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
นักศึกษาโปรแกรมเสาร์อาทิตย์

ตารางสอบปลายภาค 1/59


07.12.16

ประกาศตารางสอบ รายชื่อเข้าสอบ
ปลายภาค ปริญญาตรี ภาค 1/2559

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

โทรศัพท์: 056 801-829 | 056 801-822-4 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน