วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ รับสมัคร อาจารย์ประจำ สอนคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา จบ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อสอบถาม 056 801 829 ส่งใบสมัครพร้อมประวัติทางอีเมลที่ rujaka@gmail.com

ข่าวสาร ม.ภก.

สอบปลายภาค 1/60


22.07.17

ประกาศตารางสอบ
รายชื่อเข้าสอบปลายภาค
ตรี เสาร์อาทิตย์ ภาค 1/2560

ผลสอบ 2/2559


21.07.17

ประกาศผลสอบ ปริญญาตรี
ปกติ เสาร์อาทิตย์ 2/2559

สอบกลางภาค 1/60


07.07.17

ประกาศตารางสอบ
รายชื่อเข้าสอบกลางภาค
ตรี ปกติ ภาค 1/2560

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 2/59


24.0617

รายชื่อผู้จบการศึกษา
ตรี ปกติ ภาค 2/2559


รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

โทรศัพท์: 056 801-829 | 056 801-822-4 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน