ข่าวสาร ม.ภก.

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/60


22.04.17

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/60
ตรี เสาร์อาทิตย์
(Login ก่อนใช้งาน)


สอบปลายภาค 2/59


21.04.17

ประกาศตารางสอบ รายชื่อ
เข้าสอบ ปกติ เสาร์อาทิตย์ 2/2559

ผลสอบภาค 1/59


21.03.17

ประกาศผลสอบ ภาค 1/2559
ปริญญาตรี ปกติ

รายชื่อผู้จบการศึกษา 1/59


11.03.17

ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา
ปริญญาตรี ปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1/2559

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

โทรศัพท์: 056 801-829 | 056 801-822-4 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน